سایت کارکیتس دارای مجوز کسب و کار اینترنتی می باشد. برای مشاهده مجوز اینماد سایت کارکیتس لطفا روی تصویر اینماد کلیک کنید.به دلیل بروز مشکل در سایت اینماد امکان دارد صفحه مجوز برای شما باز نشود.به راحتی با مراجعه به سایت اینماد و جستجوی نام کارکیتس می توانید مجوز کسب را مشاهده نمایید.