تمامی اطلاعات شما در سایت کار کارکیتس تحت حفاظت کامل می باشد. اطلاعات ورودی در این سایت طبق قوانین حفظ حریم خصوصی کاربر می باشد.

شما می توانید با عضویت در سایت کارکیتس سفارش خود را خیلی راحت تر ثبت کنید. چون اطلاعات و آدرس شما برای سفارشات بعدی ثبت می ماند و نیازی به وارد کردن مجدد اطلاعات نمی باشید.
عضویت