راهنمای نحوه ی تعویض تسمه تایم خودرو برای افراد فنی

نحوه ی تعویض تسمه تایم خودرو تسمه تایم در هر خودرو از اجزای اصلی می باشد.بیشتر وظیفه ی آن به عنوان تسمه ای که میل لنگ و سوپاپ ها را به هم مرتبط می کند می باشد.در واقع تسمه تایم زمان بندی دقیق بالا پایین رفتن سوپاپ و میل سوپاپ را...

ادامه مطلب