لوازم ترمز ام وی ام 110

خودروی ام وی ام 110 نمونه برداری شده از روی خودروی دوو ماتیز می باشد. قطعات زیادی از این خودروها با هم مشابه می باشند. مثلا لوازم ترمز ام وی ام 110 مانند لنت ترمز با خودروی ماتیز یکی می باشد. ترمز ام وی ام 110 نیز مانند ام وی ام 315 از سیستم ترمز دیسکی در جلو و سیستم ترمز کاسه ای در عقب استفاده می کند. البته لنت ترمز های این خودرو را با کیفیت ایرانی تولید کردند. همچنین کاسه چرخ های ام وی ام 110 نیز در ایران تولید شده و در بازار موجود می باشد.