لوازم موتوری ام وی ام 315 new

موتور خودرو ام وی ام 315 زیاد قدرت مند نیست از این رو قدرت موتور این خودرو را می توان با خودروی پژو 206 تیپ 2 مقایسه کرد. به نظر منتقدان این خودرو اگر موتور قوی تری روی آن قرار داشت می توانست طرفداران زیادی را به خود جلب کند و حتی می توانست جای پژو 206 را در بازار ایران بگیرد. البته قیمت لوازم موتوری ام وی ام 315 new در بازار از برخی قطعات 206 ارزانتر می باشد. البته بستگی ذارد که از قطعات وارداتی بخواهید استفاده کنید یا قطعات اصلی شرکتی . قطعات اصلی شرکتی قیمت بالا تری دارند. اما کیفیت آن از قطعات وارداتی بالا تر می باشد.