لوازم گیربکس ام وی ام 315 new

اکثر خودروهای چینی در قسمت گیربکس ضعف دارند. روی بیشتر خودروهای چینی گیربکس های ضعیفی نصب شده. الته رانندگانی که به قدرت کم در خودرو عادت ندارند سعی می کنند تا با اعمال فشار روی گیربکس و موتور این خودرو ها بازدهی بیشتری دریافت کنند که باعث صدمه دیدن موتور و گیربکس این خودرو ها می شوند. در یک کلام خودروهای چینی خودروهایی نیستند که بتوانید به آنها فشار وارد کنید. لوازم گیربکس ام وی ام 315 new دز این خودرو مصرف زیادی دارد. دلیل این امر همین فشار های زیاد در هنگام رانندگی می باشد.