لوازم جلوبندی ام وی ام 315

از مزایای خودروی ام وی ام 315 این است که تمامی مدل های این خودرو دارای سیستم جلوبندی یکسانی می باشد. لوازم جلوبندی ام وی ام 315 مانند سیبک فرمان ها سیبک طبق ها میل موجگیر ها طبق ها و بوش طبق ها و حتی سر پلوس ها در در تمام مدل ها یکسان می باشد. البته سر پلوس ها بسته به تعداد خار ها در هر سمت دو مدل می خورد که حتما باید تعداد خارها در نظر گرفته شود. البته به دلیل تعداد زیاد این خودرو تولید کنندگان ایرانی برخی قطعات جلوبندی را تولید کرده اند.