لوازم ترمز ام وی ام MVM 550

در خودروی ام وی ام 550 آپشنی در قسمت ترمز وجود دارد که اگر لنت ترمز در حال تمام شدن باشد به راننده هشدار می دهد. برای همین لنت ترمز خودرو ام وی ام 550 سیم دار می باشد. این سیم به یک سنسور متصل است که وقتی لنت ترمز در حال تمام شدن باشد به راننده هشدار می دهد. البته لوازم ترمز ام وی ام 550 mvm مشابه جند خودروی چینی دیگر مانند ام وی ام 530 می باشد. قیمت لنت ترمز جلو عقب این خودرو با توجه به کیفیت لنت ها متفاوت می باشد. بیشترین قیمت لنت مربوط به کیفیت شرکتی اصلی می باشد که بسیار بالاست. بعد آن لنتهای وارداتی با کیفیت درجه یک و لنتهای ایرانی با پایین ترین قیمت می باشد.