لوازم ترمز برلیانس H230

لنت ترمز خودروی برلیانس h230 با مدل 220 یکسان می باشد. سایر لوازم ترمز برلیانس h230 نیز یکسان می باشد. البته باید در هنگام سفارش مدل خودروی خود را قید کنید.