چراغ های برلیانس H230

چراغ های برلیانس h230 در ظاهر با مدل 220 یکسان است اما تفاوت های کوچکی دارد. اگر دقت کرده باشی دور چراغ جلوی مدل 220 مشکی بوده ولی دور چراغ مدل 230 کریستالی می باشد. در هنگام خرید حتما مدل خودروی خود را قید کنید.