لوازم ترمز برلیانس H330

لوازم ترمز برلیانس H330 با مدل 230 یکسان می باشد. مثلا لنت ترمز این دو خودرو یکی است. البته یک سری مدل 230 در سال 95 دارای لنت عقب کاسه ای می باشد.ولی سایر مدلها ترمز عقب دیسکی دارند.