چراغهای جک j5

چراغهای خودروی جک j5 یا جی 5 در بازار در دو مدل موتور دار و بدون موتور موجود می باشد. منظور از موتوردار تنظیم برقی این چراغ ها می باشد. چراغهای بدون موتور تنظیم دستی می باشد. طلق چراغ جک j5 در بازار موجود نیست. در صورتی که کدر شود یا بشکند باید به طور کامل تعویض شود. البته اگر هم تعمیر کنید مانند اولش نمی شود و خوب آب بندی نمی شود. قیمت خرید چراغ جک j5  یا جی 5 در بازار تهران با توجه به کیفیت آن متفاوت می باشد.