چراغهای جیلی سواری

خودروی جیلی سواری امگرند 7 در ابتدا که وارد ایران شد دارای چراغ جلوهای کریستالی یا به عبارتی داخل سفید بود. اما در مدل های بعدی چراغ های آن کمی فرق داشت و داخل آن مشکی بود. البته پایه چراغ های هر دو مدل یکسان بود و می شد تعویض کرد. اما خطر هردو مدل یکسان بود. این خودرو از عقب بسیار به مدل بنز S شبیه می باشد و به بنز S کوچولو معروف است. طلق چراغ های جیلی سواری امگرند در بازار تهران موجود نیست. قیمت خرید چراغهای جیلی سواری امگرند 7 با توجه به کیفیت آن در بازار تهران متفاوت می باشد. طلق جیلی امگرند 7 سواری در تهران قابل تعویض نیست. قیمت خرید چراغ با توجه به رنگ آن متفاوت است.