لوازم جلوبندی جیلی هاچ بک

جلوبندی خودروهای چینی نسبت به جاده و راه های بسیار هموار و استاندارد دنیا ساخته شده. از آنجایی که خیابان ها و راه های داخل کشور ما زیاد به استاندارد دنیا نزدیک نیست و بسیار نا هموار است جلوبندی این خودروها خیلی زود آسیب می بیند. قطعات جلوبندی جیلی هاچ بک کاملا شبیه قطعات جلوبندی جیلی امگرند 7 سواری می باشد. قیمت خرید لوازم جلوبندی جیلی هاچ بک در بازار تهران نسبت به سایر شهر ها پایین تر است. البته برخی قطعات جلوبندی جیلی هاچ بک در ایران نیز ساخته شده که قیمت خرید پایین تری در بازار تهران دارد.