لوازم جلوبندی لیفان 520

جلوبندی در هر خودرویی دارای قطعات زیادی می باشد. این قطعات پیوسته با هم در ارتباط می باشند و در صورت خرابی یکی از این قطعات سایر قطعات نیز بد کار می کنند. نشانه های خرابی جلوبندی در خودرو صدای کوبش در هنگام رانندگی و انحراف فرمان خودرو در مسیر هاب مستقیم می باشد. لوازم جلوبندی لیفان 520 شامل سیبک فرمان قرقری فرمان طبق ها سیبک طبق ها میل موجگیر ها و سایر قطعات می باشد. قیمت خرید قطعات جلوبندی لیفان 520 در بازار تهران با توجه به اینکه تولید ایران نیز در بازار موجود است متفاوت است. قیمت خرید قطعات جلوبندی ایرانی در بازار ایران پایین تر از وارداتی ها می باشد.