لوازم ترمز لیفان x60

لوازم ترمز لیفان X60 شامل قطعاتی مانند پمپ ترمز لنت ترمز ها سیم ترمز دستی و لنت ترمز دستی و دیسک چرخ ها می باشد. این قطعات در این خودرو بسیار مصرف می شوند. قیمت خرید قطعات ترمز لیفان x60 با توجه به کیفیتی که دارند بسیار متنوع می باشد. قیمت خرید قطعات ترمز لیفان x60 مانند لنت ها به دلیل اینکه با کیفیت ایرانی وارداتی و اصلی در بازار تهران موجود می باشد بسیار متنوع است. قطعات ترمز این خودرو در هر سه مدلی که در بازار یعنی دنده معمولی دنده هیلمنی و دنده اتومات با هم یکسان می باشد.