فیلتر روغن

جدول چک لیست خودرو برای سرویس های دوره ای مخصوص صاحبان خودرو

مهمترین عامل افزایش طول عمر خودرو انجام سرویس های دوره ای به موقع می باشد. هر خودرو از قطعات خیلی زیادی تشکیل شده که اکثر این قطعات دائم در حال حرکت می باشند. هر قسمت از وسیله نقلیه شما برنامه نگهداری متفاوتی دارد و ممکن است گیج کننده...

ادامه مطلب