رانندگی با پلوس خراب چقدر هزینه روی دست شما می گذارد ؟

وظیفه پلوس در خودرو چیست؟ در ادامه ی بررسی قطعات جلوبندی خودرو امروز به بحث شناخت پلوس می رسیم.در این مطلب می خواهیم این قطعه را بشناسیم و علت خرابی پلوس را بررسی کنیم.این قطعه در خودرو بسیار مصرفی می باشد.در مطالب بعدی نحوه ی تعویض پلوس و تست خرابی پلوس...

ادامه مطلب

علت خرابی پلوس در خودروهای چینی

علت خرابی پلوس در خودروهای چینی در مطلب قبل به صورت کلی با قطعه ی پلوس آشنا شدیم و فهمیدیم که از اجزای مختلفی تشکیل شده که هر کدام از آنها نیز از چند جز کوچک تشکیل می شود . فهمیدیم با ایجاد خرابی در هر یک از این قطعه ها...

ادامه مطلب

رفع مشکل خرابی سر پلوس در خودرو

خرابی سر پلوس در خودروهای چینی خرابی سر پلوس در خودروهای چینی اکثرا به خاطر پاره شدن گردگیر پلوس ها خرابی مشعلی و یا خرابی سه شاخ پلوس می باشد. در مطالب بعدی به شما آموزش می دهیم چگونه می توانید پلوس خراب را تشخیص دهید و نحوه ی تعویض آن...

ادامه مطلب