رانندگی با پلوس خراب چقدر هزینه روی دست شما می گذارد ؟

وظیفه پلوس در خودرو چیست؟ در ادامه ی بررسی قطعات جلوبندی خودرو امروز به بحث شناخت پلوس می رسیم.در این مطلب می خواهیم این قطعه را بشناسیم و علت خرابی پلوس را بررسی کنیم.این قطعه در خودرو بسیار مصرفی می باشد.در مطالب بعدی نحوه ی تعویض پلوس و تست خرابی پلوس...

ادامه مطلب