بهترین ماشین چینی تا 1 میلیارد موجود در ایران

خرید خودروی چینی در ایران با افزایش واردات خودروهای چینی به بازار ایران تنوع این خودروها به شدت افزایش یافته.تنوع این خودروها با تنوع قیمت همراه است.اما ما در این مطلب قصد داریم تا شما را برای خرید بهترین خودروی چینی راهنمایی کنیم.این مطلب برای کسانی است که قصد خرید خودروی...

ادامه مطلب

قطعات مصرفی در خودروهای چینی که باید بشناسید

در این مطلب در رابطه با خودروهای چینی و قطعات مصرفی در خودروهای چینی بحث می کنیم.در ابتدای ورود این خودروها به دلیل عدم آگاهی افراد با نحوه رانندگی با این خودروها انتقادات زیادی به آن شد.اما حقیقت چیز دیگریست.باید بدانید رانندگی با خودروهای چینی با تمام خودروهای دنیا فرق...

ادامه مطلب